Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż przedstawione ilości w niniejszej SIWZ są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennych bilansujących się w kwocie oferty, natomiast Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówień dodatkowych bądź innego asortymentu w okresie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach