Przetargi.pl
Wykonywanie usługi codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości oraz dezynfekcji na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, Sądu Rejonowego w Ropczycach, Sądu Rejonowego w Leżajsku, Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz wykonanie usługi jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w tych sądach.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 756 200 , fax. 178 756 299
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Pl. Śreniawitów 3
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 756 200, fax. 178 756 299
  REGON: 32425700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzeszow.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości oraz dezynfekcji na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, Sądu Rejonowego w Ropczycach, Sądu Rejonowego w Leżajsku, Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz wykonanie usługi jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w tych sądach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadania: ZAKRES nr 1 „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie ul. Plac Śreniawitów 3 w Rzeszowie, oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie (III i IV piętro).” Przedmiot zamówienia obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku - takich pomieszczeń jak: sale rozpraw, korytarze, hole, klatki schodowe (główna i boczne) oraz sanitariaty, jak również znajdujące się w nich wyposażenie na terenie całego budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oraz pokoi urzędników i sędziów na parterze, I piętrze (z wyłączeniem pokoi nr 101, 125, 126 i od 147 do 153) i części potnieszczeń II piętra (pok.202-216, 249-260, z wyłączeniem pok. 205) w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a także pomieszczeń użytkowanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie (III i IV piętro), zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi. Prace związane ze świadczeniem usługi sprzątania mogą być wykonywane od godz. 13:30 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 lutego 202lr.) do dnia 31 stycznia 2022r. Wykaz powierzchni i zestawienia wyposażenia objętego usługa sprzątania: • Ogólny metraż pokoi urzędników i sędziów zlokalizowanych na parterze (44 pomieszczenia) wynosi: 807,80m2; • Ogólny metraż pokoi urzędników i sędziów zlokalizowanych na I piętrze (35 pomieszczeń) wynosi: 634,40 m2; • Ogólny metraż pokoi urzędników i sędziów zlokalizowanych na II piętrze (26 pomieszczeń) wynosi: 519,50 m2; • Ogólny metraż sal rozpraw (19 pomieszczeń) wynosi: 751,90 m2; • Ogólny metraż sanitariatów (9 pomieszczeń) wynosi: 151,40 m2; • Ogólny metraż dla ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, holi itp. wynosi: 2 593,90 m2; • Ogólny metraż chodników i dywanów znajdujących się na ciągach komunikacyjnych, wynosi: 526,00 m2 (SO Rzeszów); 3 • Ogólny metraż chodników i dywanów znajdujących się na s.154 i s.248, wynosi: 42,80 m2; • Ogólny metraż dla pomieszczeń biurowych takich jak: palarnia, s.154, s.248 - 181,30m2; • Ogólny metraż dla pomieszczeń w OZSS w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IVp.) - 324,12m2; • Ogólny metraż chodników, dywanów i wykładzin znajdujących się w pokojach i na korytarzu w OZSS w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IVp.) wynosi: 181,43 m2; • Ogólny metraż chodników i dywanów dotyczących kryterium oceny ofert pod nazwą pranie dywanów - 750,23 m2; • Sanitariaty (każdy) wyposażone są co najmniej w: umywalki ceramiczne (2 sztuki), muszle sedesowe (2 sztuki), lustra, podajniki na mydła, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze lub kubełki na śmieci, opcjonalne wyposażenie to: pisuary, bidety, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Posadzki, częściowo lub w całości ściany sanitariatów wyłożone są glazurą lub płytkami ceramicznymi; • Sale rozpraw wyposażone standardowo w: stół sędziowski, 3-5 foteli sędziowskich, biurko i krzesło dla protokolanta, mównicę dla świadków, 2-4 stoliki dla stron, 7-9 sztuk ław dla stron i publiczności, 11 sal rozpraw wyposażonych jest w elektroniczne systemy do rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, na salach rozpraw zamontowane są osłony poliwęglanowe. Powierzchnia osłon poliwęglanowych - 1 sala to od 9,28 m2 do 11,42 m2 - łączna powierzchnia zamontowanych osłon - 178,20 m2 (liczona do czyszczenia dwustronnie). ZAKRES nr 2 „Usługa codziennej dezynfekcji dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie.” Usługa ta obejmuje wykonywanie następujących czynności: 1. Dezynfekcja sal rozpraw po każdej przeprowadzonej rozprawie oraz ich wietrzenie - sal rozpraw - 19 sal. 2. Dezynfekcja Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt - co ok.2h 3. Dezynfekcja pomieszczeń Krajowego Rejestru Karnego. 4. Dezynfekcja skrzynki podawczej i wpłatomatu, które są ustawione w holu - co 2h. 5. Dezynfekcja pomieszczeń powinna odbywać się przy użyciu odpowiedniego środka i dotyczy powierzchni dotykowych: stoły, stoliki, ławy, oparcia krzeseł, klamki, uchwyty, włączniki światła, klawiatura komputera, myszka, powierzchnie płaskie itp. 6. Dezynfekcja toalet co 2 h (9 toalet) - przy użyciu odpowiedniego środka przetarcie wszystkich powierzchni dotykowych. Odnotowanie i potwierdzenie wykonania czynności na liście umieszczonej w każdej toalecie z podaniem daty i godziny wykonanych czynności. 7. Dezynfekcja balustrad na klatce schodowej, parapetów, ławek na korytarzach wszystkich klamek, włączników światła, powierzchni płaskich na korytarzach i w holu - co 2 h. 8. Dezynfekcja wszystkich klamek, włączników światła, powierzchni płaskich tj. biurka, stoły, stoliki w pomieszczeniach biurowych - przynajmniej 2 razy w ciągu dnia. 9. Prace związane ze świadczeniem wymienionych czynności będą wykonywane od godz. 7:30 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). Od godziny 10:00 będzie zapewniona druga osoba (pracownik Sądu Okręgowego w Rzeszowie), który będzie również dokonywał dezynfekcji. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: ZAKRES nr 1 „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach przy ul. Słowackiego 7.” Przedmiot zamówienia obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku - takich pomieszczeń jak: sekretariaty sądowe, pokoje sędziowskie, sale rozpraw, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze, pomieszczenia piwniczne znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach, jak również znajdującego się w nich wyposażenia, zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi. Prace związane ze świadczeniem usługi sprzątania mogą być wykonywane od godz. 13:00 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 lutego 202lr.) do dnia 31 stycznia 2022r. Wykaz powierzchni i zestawienie wyposażenia objętego usługa sprzątania. Parter budynku Sadu • pomieszczenia nr: 1,2,4,7,9,12,13,14,16,18, • sanitariaty nr: 23,24, • ciągi komunikacyjne. Piętro I budynku Sadu: • pomieszczenia nr: 25,26,30,31,32,33,35,37,38,39,42, • sanitariaty nr: 47,48, • ciągi komunikacyjne. Klatki schodowe - główna i boczne oraz hol wejściowy Piwnice - ok.200 m2 • Ogólny metraż sanitariatów (4 pomieszczenia) wynosi: 44m2; • Ogólny metraż pokoi (21pomieszceń) wynosi: 454,9m2, a powierzchni ruchu (ciągi komunikacyjne) wynosi 44lm2. • Ogólny metraż wykładzin i dywanów znajdujących się w pokojach wynosi: 370 m2 . • Sanitariaty (każdy) wyposażone są co najmniej w: umywalki ceramiczne (2 sztuki), muszle sedesowe (2 sztuki), lustra, podajniki na mydła, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze lub kubełki na śmieci, opcjonalne wyposażenie to: pisuary, uchwyty dla niepełnosprawnych. Posadzki i częściowo lub w całości ściany sanitariatów wyłożone glazurą lub płytkami ceramicznymi. • Ciągi komunikacyjne wyposażone w: ławy i stoliki dla interesantów. • Sale rozpraw wyposażone standardowo w: stół sędziowski, 1-3 foteli sędziowskich, biurko i krzesło dla protokolanta, mównicę dla świadków, 2-4 stoliki dla stron, 3-5 sztuk ław dla stron i publiczności. 3 sale rozpraw wyposażone są w elektroniczne systemy do rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. • Firany znajdujące się na Sali konferencyjnej mają łączne pole powierzchni w wysokości: 42,36 m2 (na co składa się 8 firan) oraz dwa lambrekiny o łącznym polu powierzchni: 2,16m2. • Powierzchnia osłon poliwęglanowych - łączna powierzchnia zamontowanych osłon - 56,64 m2 (liczona do czyszczenia dwustronnie). ZAKRES nr 2 „Usługa codziennej dezynfekcji dla Sądu Rejonowego w Ropczycach.” Usługa ta obejmuje wykonywanie następujących czynności: 1. Dezynfekcja sal rozpraw po każdej przeprowadzonej rozprawie oraz ich wietrzenie - 5 sal rozpraw. 2. Dezynfekcja Biura Podawczego - co ok. lh 3. Dezynfekcja pomieszczeń: czytelnia akt, sala przyjęć stron kuratorów zawodowych (po każdym interesancie), strefa przyjęć stron przez Wydział Ksiąg Wieczystych - po każdym przyjęciu interesanta. 4. Dezynfekcja pomieszczeń powinna odbywać się przy użyciu odpowiedniego środka i dotyczy powierzchni dotykowych: stoły, stoliki, ławy, oparcia krzeseł, klamki, uchwyty, włączniki światła, klawiatura komputera, myszka, powierzchnie płaskie itp. 5. Dezynfekcja toalet co 2 h (5 toalet) - przy użyciu odpowiedniego środka przetarcie wszystkich powierzchni dotykowych. Odnotowanie i potwierdzenie wykonania czynności na liście umieszczonej w każdej toalecie z podaniem daty i godziny wykonanych czynności. 6. Dezynfekcja balustrad na klatce schodowej, parapetów, ławek na korytarzach klamek, włączników światła, powierzchni płaskich itp. - co 2 h 7. Czyszczenie powierzchni osłon poliwęglanowych zamontowanych na salach rozpraw (5 sal) przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego - 1 sala to od 10,38m2do 12,78m2 - łączna powierzchnia zamontowanych osłon - 56,64 m2 (liczona do czyszczenia dwustronnie). 8. Dezynfekcja skrzynki podawczej, która będzie ustawiona w holu - co 2 h. Prace związane ze świadczeniem wymienionych czynności będą wykonywane od godz. 8:30 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: ZAKRES nr 1 „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku ul. Mickiewicza 47 w Leżajsku.” Przedmiot zamówienia obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku - takich pomieszczeń jak: sekretariaty sądowe, pokoje sędziowskie, sale rozpraw, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze, pomieszczenia piwniczne znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku, jak również znajdującego się w nich wyposażenia, zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi. Prace związane ze świadczeniem usługi sprzątania mogą być wykonywane od godz. 10:00 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 lutego 202 lr.) do dnia 31 stycznia 2022r. Wykaz powierzchni i zestawienie wyposażenia objętego usługa sprzątania. Parter budynku Sadu • pomieszczenia nr: 3-26 • sanitariaty nr: 1, 2, • ciągi komunikacyjne. Piętro I budynku Sadu: • pomieszczenia nr: 103- 119, 121, • sanitariaty nr: 101 - 102, • ciągi komunikacyjne. Piętro II budynku Sadu: • pomieszczenia nr: 203 - 218, 220, • sanitariaty nr: 201 - 202, • ciągi komunikacyjne. Piwnice: • pomieszczenia nr: 001, 004 - 019, • sanitariaty nr: 002 - 003, • ciągi komunikacyjne. Klatki schodowe - główna i boczne oraz hol wejściowy • Ogólny metraż sanitariatów (8 pomieszczeń) wynosi: 101,02 m2, • Ogólny metraż pokoi i sal rozpraw wynosi: 944,51 m2, a powierzchni ruchu (ciągi komunikacyjne) wynosi 353,11 m2, • Ogólny metraż pomieszczeń piwnicznych wynosi 368,30 m2, • Ogólny metraż chodników i dywanów znajdujących się w pokojach i na korytarzu wynosi: 246 m2, • Firany i zasłony znajdujące się w pomieszczeniach mają łączne pole powierzchni w wysokości: 120 m2 • Sanitariaty (każdy) wyposażone są co najmniej w: umywalki ceramiczne, muszle sedesowe, lustra, podajniki na mydła, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze lub kubełki na śmieci, opcjonalne wyposażenie to: pisuary, uchwyty dla niepełnosprawnych. Posadzki i częściowo lub w całości ściany sanitariatów wyłożone glazurą lub płytkami ceramicznymi, • Ciągi komunikacyjne wyposażone w: ławy i stoliki dla interesantów, • Sale rozpraw wyposażone standardowo w: stół sędziowski, 1-3 foteli sędziowskich, biurko i krzesło dla protokolanta, mównicę dla świadków, 2-4 stoliki dla stron, 3-5 sztuk ław dla stron i publiczności. 5 sal rozpraw wyposażonych jest w elektroniczne systemy do rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, obecnie na każdej sali zamontowane są przesłony poliwęglanowe. • Powierzchnia osłon poliwęglanowych - łączna powierzchnia zamontowanych osłon - 44,5 m2 (liczona do czyszczenia dwustronnie). ZAKRES nr 2 „Usługa codziennej dezynfekcji dla Sądu Rejonowego w Leżajsku.” Usługa ta obejmuje wykonywanie następujących czynności: 1. Dezynfekcja sal rozpraw po każdej przeprowadzonej rozprawie oraz ich wietrzenie - 5 sal rozpraw. 2. Dezynfekcja Biura Podawczego - co ok. lh 3. Dezynfekcja pomieszczeń: przyjęć stron kuratorów zawodowych (po każdym interesancie), strefa przyjęć stron przez Wydział Ksiąg Wieczystych - po każdym przyjęciu interesanta. 4. Dezynfekcja pomieszczeń powinna odbywać się przy użyciu odpowiedniego środka i dotyczy powierzchni dotykowych: stoły, stoliki, ławy, oparcia krzeseł, klamki, uchwyty, włączniki światła, klawiatura komputera, myszka, powierzchnie płaskie itp. 5. Dezynfekcja toalet co 2 h (5 toalet) - przy użyciu odpowiedniego środka przetarcie wszystkich powierzchni dotykowych. Odnotowanie i potwierdzenie wykonania czynności na liście umieszczonej w każdej toalecie z podaniem daty i godziny wykonanych czynności. 6. Dezynfekcja balustrad na klatce schodowej, parapetów, ławek na korytarzach klamek, włączników światła, powierzchni płaskich itp. - co 2 h. 7. Dezynfekcja skrzynki podawczej, która jest ustawiona w holu - co 2 h. 8. Prace związane ze świadczeniem wymienionych czynności będą wykonywane od godz. 7:30 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: ZAKRES nr 1 - „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynków Sądu Rejonowego w Strzyżowie ul. 3 Maja 14 i ul. 8 Marca 9 w Strzyżowie.” Przedmiot zamówienia obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku w budynkach B i C Sadu Rejonowego w Strzyżowie - takich pomieszczeń jak: sekretariaty sądowe, sala rozpraw, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia piwniczne jak również znajdującego się w nich wyposażenia, zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi. Prace związane ze świadczeniem usługi sprzątania wewnątrz budynków B i C mogą być wykonywane od godz. 13:00 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 lutego 202lr.) do dnia 31 stycznia 2022r. Wykaz powierzchni i zestawienie wyposażenia objętego usługa sprzątania Budynek B - pomieszczenia nr 1, 2 (sala rozpraw), 4, 5, 6, 7, 8, - sanitariaty - toaleta dla stron, WC dla personelu, - ciągi komunikacyjne - hol Budynek C - pomieszczenia nr 1,2, 3, 4, 5, 6, archiwum nr 1 (na parterze), archiwum nr 2 (sutereny - 1 pomieszczenie), archiwum nr 3 (sutereny - 2 pomieszczenia), kotłownia - sanitariaty - WC damski, WC męski, - ciągi komunikacyjne przynależne do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, - sanitariaty (każdy) wyposażone są co najmniej w: umywalki ceramiczne (1 sztuka), muszle sedesowe (1 sztuka), lustra, podajniki na mydła, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze na śmieci, opcjonalne wyposażenie to: pisuary, uchwyty dla niepełnosprawnych, szafki. Posadzki w całości wyłożone płytkami ceramicznymi. Sanitariaty: budynek B - płytki ceramiczne na ścianach na wysokości ok. 2 m, budynek C - płytki ceramiczne na ścianach na wysokości ok. 2,2 m. - ogólny metraż pokoi, archiwów, sali rozpraw w budynku B i C wynosi 344,09 m2, a powierzchni ruchu (ciągi komunikacyjne) w budynku B i C wynosi: 73,56 m2. - ogólny metraż sanitariatów - 2 pomieszczenia budynek B, 2 pomieszczenia budynek C wynosi: 14,80 m2; - ogólny metraż chodników, wykładzin znajdujących się w pokojach w budynku B i C wynosi: 167,00 m2. - ciągi komunikacyjne wyposażone w: ławy i stoliki dla interesantów. Na podłodze położone są płytki ceramiczne. - sala rozpraw wyposażona standardowo w: stół sędziowski, 3 fotele sędziowskie, biurko i krzesło dla protokolanta, mównicę dla świadków, 2 stoliki dla stron wraz z 2-4 krzesłami, 2-3 sztuk ław dla stron i publiczności. Sala rozpraw wyposażona jest w elektroniczne systemy do rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, - powierzchnia osłon poliwęglanowych - łączna powierzchnia zamontowanych osłon - 33,94m2 (liczona do czyszczenia dwustronnie). ZAKRES nr 2 „Usługa codziennej dezynfekcji dla Sądu Rejonowego w Strzyżowie.” Usługa ta obejmuje wykonywanie następujących czynności: 1. Dezynfekcja sal rozpraw: nr 9 w budynku A oraz nr 2 w budynku B, po każdej osobie opuszczającej salę rozpraw, a po przeprowadzonej rozprawie ich wietrzenie. 2. Dezynfekcja sali rozpraw nr 2 w budynku A oraz jej wietrzenie - wykorzystywanej jako - czytelnia akt oraz sala przyjęć stron kuratorów zawodowych (po każdym interesancie) oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych w budynku C pokoju nr 5 (informacja geodetów) - po każdym przyjęciu interesanta. 3. Dezynfekcja parapetu przy okienku Biura Podawczego w budynku A i parapetów przy okienkach przyjmowania stron w budynku C - co ok. 2h. 4. Dezynfekcja pomieszczeń powinna odbywać się przy użyciu odpowiedniego środka i dotyczy powierzchni dotykowych: stoły, stoliki, ławy, oparcia krzeseł, klamki, uchwyty, włączniki światła, klawiatura komputera, myszka, powierzchnie płaskie itp. 5. Dezynfekcja toalet (6 toalet: budynek A - 2 toalety na parterze - dla stron i dla personelu, budynek B - 2 toalety i budynek C - 2 toalety) co 2 h - przy użyciu odpowiedniego środka przetarcie wszystkich powierzchni dotykowych. Odnotowanie i potwierdzenie wykonania czynności na liście umieszczonej w każdej toalecie z podaniem daty i godziny wykonanych czynności. 6. Dezynfekcja balustrad na klatce schodowej, parapetów, ławek na korytarzach na parterze, klamek, włączników światła, powierzchni płaskich, stolików dla stron, itp. - co 2 h, do półpiętra budynku A, budynek B i C. 7. Dezynfekcja skrzynek podawczych, które znajdują się w przedsionku budynków A i C - co 2 h. 9. Dezynfekcja klawiatury wpłatomatu na parterze budynku A. Prace związane ze świadczeniem usługi dezynfekcji będą wykonywane od godz. 9:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku oraz w te soboty, które zostaną uznane za dni pracy Sądu). CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadania: ZAKRES I Jednorazowa usługa umycia okien w okresie od 15.04.202lr. - w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (zarówno kwater wewnętrznych jak i zewnętrznych) przeszkleń wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych oraz ciągach komunikacyjnych: • w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, przy Plac Śreniawitów 3 z wykorzystaniem podnośnika, • w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro). Usługa umycia okien i przeszkleń dotyczy zarówno obustronnego mycia powierzchni szyb jak również futryn, ram okiennych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystkie okna w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie to okna podwójne dwuskrzydłowe, z podzielonymi przeszkleniami na pół, a kwatery zewnętrzne otwierane są na zewnątrz. Placówka Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Rzeszowie posiada okna dwuskrzydłowe. Biorąc pod uwagę wymiary okien oraz to, że okna zewnętrzne otwierają się na zewnątrz w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz specyfikę pracy umycia zewnętrznych skrzydeł (praca na wysokości w Sądzie Okręgowym) ich umycie wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń, zastosowania metody alpinistycznej mycia okien czy użycia podnośnika hydraulicznego (zwyżki), wymaganym jest posiadanie dostępu do wyposażenia technicznego (podnośnika) i przeszkolonego personelu. Wykaz metrażu okien w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 3: PARTER - 130 sztuk w pomieszczeniach i na korytarzach x 5,6 m2 I PIĘTRO - 130 sztuk w pomieszczeniach i na korytarzach x 5,6 m 2 II PIĘTRO - 130 sztuk w pomieszczeniach i na korytarzach x 5,6 m2 Dodatkowo na II piętrze 3 szt. par okien dwuskrzydłowych, z czego każda kwatera podzielona jest na 21 szt. małych okienek (ogólny metraż) PIWNICE - 118 sztuk w pomieszczeniach i na korytarzach x 1,68 m2 WIEŻA ZAMKOWA - ogółem KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA I 2 KLATKI SCHODOWE BOCZNE (ogółem) SALA 154 I POK.203 (wieża zamkowa) PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE - ogółem RAZEM POWIERZCHNIA: - 728,00 m2; - 728,00 m2; - 728,00 m2; 30,72m2; - 198,24 m2; - 23,00 m2; - 87,00 m2; - 32,00 m2; - 15,00 m2; 2 569,96 m2. Wykaz metrażu okien w Placówce Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sadowych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 15: III PIĘTRO - 31 sztuk w pomieszczeniach x 1,4 m 2 przeszklenie na korytarzu x 2,0 m2- 1 sztuka IV PIĘTRO - 55 sztuk w pomieszczeniach x 1,4 m2 przeszklenia na korytarzu x 2,0 m2- 8 sztuk RAZEM POWIERZCHNIA: - 43,2 m2 - 2,00 m2 -77,00 m2 - 16,00 m2 138,40 m2. Ogółem powierzchnia okien do umycia w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie i siedzibie OZSS wynosi 2 677,64 m2. Przedmiotowa usługa wewnątrz pomieszczeń biurowych wykonywana będzie wyłącznie w godzinach pracy Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz OZSS w Rzeszowie (tj. w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku). Usługa może być realizowana w soboty po uzgodnieniu tego faktu z odpowiednim pracownikiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, tj. Kierownikiem Oddziału Gospodarczego. ZAKRES II Jednorazowa usługa umycia okien w okresie od 15.04.202lr. - w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (okna dwuskrzydłowe) w pomieszczeniach biurowych oraz ciągach komunikacyjnych administrowanych przez Sąd Rejonowy w Ropczycach. Łącznie 110 sztuk okien o powierzchni 205,30 m 2 na kondygnacjach: piwnice, parter i I piętro oraz 14 sztuk drzwi z przeszkleniami o powierzchni 60,37 m2 . Przedmiotowa usługa wewnątrz pomieszczeń biurowych wykonywana będzie wyłączni w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Ropczycach (tj. w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku). Ogółem powierzchnia okien do umycia dla zakresu II wynosi 265,67 m2. 2 ZAKRES III Jednorazowa usługa umycia okien w okresie od 15.04.202lr. - w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę w budynkach administrowanych przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie. Przedmiotowa usługa wewnątrz pomieszczeń biurowych wykonywana będzie wyłączni w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Strzyżowie (tj. w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku). Zamówienie obejmuje powierzchnię okien i przeszkleń wewnętrznych do umycia w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie w dwóch budynkach przy ul. 3-go Maja 14 (budynek A i B) oraz w części budynku przy ul. 8-go Marca 9 (budynek C): Budynek A: - łącznie 35 sztuk okien dwuskrzydłowych o powierzchni 95,55 m 2 na kondygnacjach: parter i I piętro; - łącznie drzwi z przeszkleniami o powierzchni 8 m2 ; Budynek B: - łącznie 15 sztuk okien o powierzchni 22,89 m2 na kondygnacjach: piwnice i parter; - łącznie drzwi z przeszkleniami o powierzchni 4 m2; Budynek C: - łącznie 15 sztuk okien o powierzchni 23,72 m2 na kondygnacjach: piwnice i parter; - łącznie drzwi z przeszkleniami o powierzchni 7,38 m2 ; Ogółem powierzchnia do umycia dla części III wynosi 161,54 m2. ZAKRES IV Jednorazowa usługa umycia okien w okresie od 15.04.202lr. - w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę w budynkach administrowanych przez Sąd Rejonowy w Leżajsku. Przedmiotowa usługa wewnątrz pomieszczeń biurowych wykonywana będzie wyłączni w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Strzyżowie (tj. w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku). Zamówienie obejmuje powierzchnię okien i przeszkleń wewnętrznych do umycia w Sądzie Rejonowym w Leżajsku, ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk Okien dwu, trzyskrzydłowe jest 122, których każdego szyba podzielona na 4-6 mniejsze okienka o łącznej powierzchni 305,24 m2' pozostałych okien tj. okien półokrągłych jest 17 szt dwuskrzydłowe ze szybami dzielonymi na mniejsze szybki, 2 okna owalne i 8 okien dwuskrzydłowych o niedzielonych szybach jest 57,73m2 na wszystkich kondygnacjach tj: piwnice, parter , I i II piętro oraz 2 sztuk drzwi z przeszkleniami o powierzchni 8m2. Ogółem powierzchnia do umycia dla części IV wynosi 370,97 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach