Przetargi.pl
Wykonywanie usług pochówków osób na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

  • Adres: 59-220 Legnica, ul. Poselska
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 76 722 18 00 wew. 123 , fax. 767 221 831
  • Data zamieszczenia: 2021-01-14
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Poselska 13
    59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
    tel. 76 722 18 00 wew. 123, fax. 767 221 831
    REGON: 40465650000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.bip.legnica.eu/lop/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonywanie usług pochówków osób na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Wykonywanie usług pochówków osób na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98370000-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach