Przetargi.pl
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 50-117 Wrocław, Igielna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 359 301 , fax. 717 359 300
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Igielna 13
  50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 359 301, fax. 717 359 300
  REGON: 21173200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nszw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN zainstalowanych w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie 2 przeglądów eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, 2) usuwanie awarii (usterek) i wykonanie bieżących napraw urządzeń klimatyzacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach