Przetargi.pl
Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II”, obejmujące: - Część I - Wykonanie zagospodarowania terenu w lesie komunalnym w Wapienicy oraz przy ul. Łowieckiej w Wapienicy; - Część II - Wykonanie zagospodarowania terenu Lasku Bathelta, lotniska w Aleksandrowicach przy ul. Pieczarkowej oraz wzgórza Trzy Lipki ; - Część III - Wykonanie zagospodarowania terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim oraz placu przy Szkole Podstawowej nr 25.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.bielsko.pl; adres Platformy Przetargowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II”, obejmujące: - Część I - Wykonanie zagospodarowania terenu w lesie komunalnym w Wapienicy oraz przy ul. Łowieckiej w Wapienicy; - Część II - Wykonanie zagospodarowania terenu Lasku Bathelta, lotniska w Aleksandrowicach przy ul. Pieczarkowej oraz wzgórza Trzy Lipki ; - Część III - Wykonanie zagospodarowania terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim oraz placu przy Szkole Podstawowej nr 25.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II”, obejmujące: - Część I - Wykonanie zagospodarowania terenu w lesie komunalnym w Wapienicy oraz przy ul. Łowieckiej w Wapienicy; - Część II - Wykonanie zagospodarowania terenu Lasku Bathelta, lotniska w Aleksandrowicach przy ul. Pieczarkowej oraz wzgórza Trzy Lipki ; - Część III - Wykonanie zagospodarowania terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim oraz placu przy Szkole Podstawowej nr 25. Przedmiot zmówienia został podzielony na trzy części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212120-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach