Przetargi.pl
Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-763 Poznań, ul. Siemiradzkiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 668 821 , fax. 061 8646314, 8660922
 • Data zamieszczenia: 2021-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego
  60-763 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 668 821, fax. 061 8646314, 8660922
  REGON: 17511575000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72, którego celem jest pozyskanie niezbędnych informacji umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz umożliwi oszacowanie kosztu planowanej inwestycji. Projekt koncepcyjny będzie również podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby wszczęcia postępowania przetargowego prowadzącego do wyłonienia Wykonawcy robót w systemie „Projektuj & Buduj”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach