Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Etap V)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Sandomierska 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158448556 , fax. 158448557
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Sandomierska 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 158448556, fax. 158448557
  REGON: 83041400600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Etap V)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja części budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli, obecnie Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - w celu powstania na I piętrze nowych powierzchni wystawienniczo-edukacyjnych (Etap V). Piąty etap inwestycji zakłada przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, zabudowy wnęk okiennych, wykonaniu posadzek, instalacji sanitarnych i elektrycznych, montażu nowych drzwi wejściowych, wykonaniu elementów dekoracyjnych oraz zakup wyposażenia celem rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej muzeum. W wyniku prac powstanie nowa sala o powierzchni 66,29 mkw powierzchni użytkowej, przeznaczona na działalność edukacyjno-wystawienniczą. Nowo utworzona przestrzeń publiczna będzie dostępna także dla osób z niepełnosprawnością: powstanie następna sala w systemie bezprogowym (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) i pętla indukcyjna (dla osób z niepełnosprawnością słuchową).W nowej przestrzeni przewidziano wykonanie: a) instalacji klimatyzacyjnej (jednostki wewnętrzne), b) instalacji ogrzewania grzejnikowego, c) instalacji elektrycznej wewnętrznej, d) instalacji niskoprądowych, e) instalacji nagłośnieniowej,f) instalacji sieci strukturalnej LAN.Przedmiot zamówienia obejmuje także:- dostawę i montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach sal ekspozycyjnych: oprawy led, oprawy led awaryjne, oprawy led ewakuacyjne- wykonanie instalacji nagłośnieniowej: okablowanie instalacji DSO, montaż głośników,- dostawę i montaż: wzmacniacza liniowego 100V, 5 strefowy, z kieszenią na moduły, modułowego odtwarzacza cd/mp3, z tunerem oraz interfejsem usb, przeznaczonego do wzmacniaczy miksujących z kieszenią na moduły, profesjonalnego mikrofonu bezprzewodowego.- dostawę i montaż do istniejącego okablowania wraz z konfiguracją i uruchomieniem wzmacniacza pętli indukcyjnej- demontaż i ponowny montaż instalacji alarmowych (SSWIN SSP CCTV ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach