Przetargi.pl
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 75 34 310 , fax. 297 534 380
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sadowa 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 29 75 34 310, fax. 297 534 380
  REGON: 30248000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalprzasnysz@op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach