Przetargi.pl
WYKONANIE OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ I ROCZNEJ KONTROLI 543 BUDYNKÓW I BUDOWLI W M. DUNINÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW I ŚWIĘTOSZÓW

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ I ROCZNEJ KONTROLI 543 BUDYNKÓW I BUDOWLI W M. DUNINÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW I ŚWIĘTOSZÓW
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: • pięcioletniej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy – Prawo Budowlane); • rocznej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo Budowlane)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach