Przetargi.pl
„Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” – pomoce dydaktyczne – Zestaw do prowadzenia zajęć TOMATIS

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58
  58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204
  REGON: 23082152300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” – pomoce dydaktyczne – Zestaw do prowadzenia zajęć TOMATIS
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest dostawa (i montaż/instalacja w miejscu docelowym), fabrycznie nowego zestawu do prowadzenia zajęć TOMATIS do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14, ul. Junaków 2a w Jeleniej Górze. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu RPO WD 2014 – 2020 pn.: "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” Nr Projektu RPDS.10.01.03-02-0005/16 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach