Przetargi.pl
Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z materiału roślinnego Wykonawcy wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1262198 , fax. 26 1262314
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 26 1262198, fax. 26 1262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwgdynia.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z materiału roślinnego Wykonawcy wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z materiału roślinnego Wykonawcy wraz z pielęgnacją w okresie min. 36 m-cy i gwarancją żywotności na materiał roślinny.Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenie łącznie 275 szt. drzew gatunków: - 100 szt. Dąb burgundzki (Quercuscerris L.) (wg. poz. 1 – kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.431.2016.KW z dnia 07.05.2018 r.), kompleks wojskowy położony na terenie zlokalizowanym w granicach dzielnicy Oksywie, będący w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury; - 104 szt. Platan klonolistny (Platanus x acerifolia) (wg. poz. 2 – kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.431.2016.KW z dnia 07.05.2018 r.), kompleks wojskowy położony na terenie zlokalizowanym w granicach dzielnicy Oksywie, będący w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury; - 4 szt. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) (wg poz. 3 – kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.205.2018.KJ z dnia 25.01.2019 r.), kompleks wojskowy przy ul. Strażackiej w Gdyni, działka nr 190 obręb 0028 Witomino – Radiostacja; - 4 szt. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) (wg. poz. 4 - kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.181.2018.KW z dnia 01.04.2019 r.), kompleks wojskowy przy al. Jana Pawła II w Gdyni, działka nr 3014 obręb 0026 Śródmieście; - 48 szt,. Grab pospolity ‘Fastigiata’ (Carpinus betulus 'Fastigiata) (wg. poz 5 - kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.163.2018.EHS z dnia 01.04.2019 r.), kompleks wojskowy przy ul. Dickmana w Gdyni, działki nr 1724 i 1809 obręb 0021 Oksywie; - 15 szt. Jarząb mączny „Magnifica” (Sorbus aria) (wg. poz. 6 – kalkulacji ceny ofertowej) wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (nasadzenia wg. decyzji Prezydenta Miasta Gdyni ROK.6131.139.2019.KJ z dnia 20.12.2019 r.), kompleks wojskowy przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą w Gdyni, działka nr 2201 obręb 0021 Oksywie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do Specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach