Przetargi.pl
WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA TERENU GMINY WIŚNIEWO

Powiat Mławski ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Reymonta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 409 , fax. 236 552 622
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mławski
  ul. Reymonta 6
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 409, fax. 236 552 622
  REGON: 13037773500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA TERENU GMINY WIŚNIEWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ DLA TERENU GMINY WIŚNIEWO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach