Przetargi.pl
Maseczki włókninowe

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-459 Warszawa, ul. Górczewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 798 992 039
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
  ul. Górczewska 201
  01-459 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 798 992 039
  REGON: 14043515200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bemowskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Maseczki włókninowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 42 opakowań po 50 szt. maseczek włókninowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach