Przetargi.pl
Wykonanie makiet niezbędnych do realizacji wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”.

NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-366 WARSZAWA, FOKSAL
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 225226530 , fax. +48 225226539
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  FOKSAL 4
  00-366 WARSZAWA, woj. mazowieckie
  tel. +48 225226530, fax. +48 225226539
  REGON: 368945652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://niaiu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie makiet niezbędnych do realizacji wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie makiet wraz z dostawą i montażem w przypadku części 3 i 4 Zamówienia, oraz kompleksowe wykonanie makiet wraz ze skrzyniami transportowymi wraz z ich dostawą w przypadku części nr 1,2,5. 2. Postępowanie jest podzielone na 5 następujących części: 1) Część 1 – Palmiarnia miejska w Gliwicach, 2) część nr 2 - Osiedle Nad Jamną w Mikołowie, 3) część nr 3 – Grajobrazy w Lublinie, 4) część nr 4 - Rekonstrukcja fragmentu plenerowej makiety osiedla Rataje w Poznaniu, 5) część nr 5 – Makiety wnętrz mieszkań w Poznaniu. 3. Poprzez dostawę, Zamawiający rozumie bezpieczny przewóz makiet w przypadku części 3 i 4 Zamówienia lub makiet w dopasowanych skrzyniach transportowych w przypadku części 1,2,5 z miejsca ich wytworzenia na miejsce odbywania się wystaw tj.: 1) Część 1 - Palmiarnia miejska w Gliwicach oraz część 2 Osiedle Nad Jamną w Mikołowie, na adres: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, data dostawy: 23.10.2019 do godz. 12.00, 2) Część 3- Grajobrazy w Lublinie na adres: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin, data dostawy: 8.10.2019 do godz. 12.00, 3) Część 4 - Rekonstrukcja fragmentu plenerowej makiety osiedla Rataje w Poznaniu oraz część 5- Makiety wnętrz mieszkań w Poznaniu, na adres: Stary Dworzec PKP, ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań, data dostawy: 15.10.2019 do godz. 12.00. 4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z materiałami graficznymi niezbędnymi do wykonania makiet oraz zakresem próbek wymaganych w przedmiotowym postępowaniu stanowią załączniki nr 1a- 1e do SIWZ/Umowy. W części nr 4 Zamawiający nie wymaga złożenia próbki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39154000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach