Przetargi.pl
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU ogłasza przetarg

 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768582164
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU
  ul. Benedyktynów 4
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 768582164
  REGON: 000291990
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej orazawaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 6 Domu pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach