Przetargi.pl
Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei

Gmina Gardeja ogłasza przetarg

 • Adres: 82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 624 050 , fax. 552 624 055
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gardeja
  ul. Kwidzyńska 27
  82-520 Gardeja, woj. pomorskie
  tel. 552 624 050, fax. 552 624 055
  REGON: 17074775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gardeja.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach