Przetargi.pl
„Przewóz zwłok na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Sopocie, Tczewie,Starogardzie Gdańskim, Pruszczu Gdańskim”

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 30 40 108, 30 40 110 , fax. 058 30 40 108
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Wały Jagiellońskie 36
  80-853 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 30 40 108, 30 40 110, fax. 058 30 40 108
  REGON: 29900000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przewóz zwłok na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Sopocie, Tczewie,Starogardzie Gdańskim, Pruszczu Gdańskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc zdarzeń na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Sopocie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Pruszczu Gdańskim”, do wskazanego przez prokuraturę prosektorium lub do Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyn zgonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach