Przetargi.pl
WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 926, , fax. 748 661 351
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24
  57350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 926, , fax. 748 661 351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ”. 2. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje wykonanie zagospodarowania trzech placów zabaw: Zadanie 1 – plac zabaw przy Zespole Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju, ul. Słone 72 (zakres A) Zadanie 2 – plac zabaw przy Zespole Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju, ul. Słone 72 (zakres B) Zadanie 3 – plac zabaw przy ul. Łąkowej w Kudowie Zdroju, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach