Przetargi.pl
Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwatach przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-361 Kielce, Karola Szymanowskiego 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 34 35 340
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  Karola Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 41 34 35 340
  REGON: 260262224
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwatach przyrody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonywane będą w rezerwatach przyrody: Góra Miedzianka (koszenie), Góra Zelejowa (koszenie) i Góra Rzepka (koszenie) na łącznej powierzchni 4,11 ha.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonywane będą w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe (koszenie) na powierzchni 1,01 ha.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonane będą w rezerwacie przyrody Murawy Dobromierskie (koszenie) na powierzchni 3,13 ha.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonane będą w rezerwatach przyrody: Przęślin (koszenie), Góry Wschodnie (koszenie), Krzyżanowice (koszenie), Skotniki Górne (koszenie), Owczary (koszenie), Skorocice (koszenie) Skowronno (koszenie) oraz Winiary Zagojskie (koszenie) na łącznej powierzchnia 17,15 ha.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonane będą w rezerwacie przyrody Wzgórza Sobkowskie (koszenie) na powierzchni 3,34 ha.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody na potrzeby projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zabiegi wykonane będą w rezerwacie przyrody Wąwóz w Skałach (koszenie) na powierzchni 1,17 ha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach