Przetargi.pl
wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 491 500 , fax. 552 491 500
 • Data zamieszczenia: 2021-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
  ul. Kopernika
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 491 500, fax. 552 491 500
  REGON: 28045077200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach