Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 66 04 , fax. 87 428 66 30
 • Data zamieszczenia: 2021-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 41
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 66 04, fax. 87 428 66 30
  REGON: 385294919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozgiz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zamawia energię elektryczna na poziomie 1 118,00 MWh przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach