Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 18200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 592 , fax. 862 752 593
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki
  ul. Ludowa 15
  18200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 592, fax. 862 752 593
  REGON: 45001067100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie dotyczy: wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa i adaptacja budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Zakres opracowania obejmuje działki geodezyjne nr 1000 (pow. 0,0886 ha), 1001(pow. 0,0600 ha), 1002/1 (pow. 0,0309 ha), 1004 (pow. 0,2426 ha ha), 1002/2 (pow. 0,2760 ha), 1003 (pow. 0,0578 ha).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach