Przetargi.pl
Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49 , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, fax. 85 869 62 65
  REGON: 000515000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż następującego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 1.1. Urządzenia drogowe: 1.1.1. Przęsła ogrodzeniowe typu A 1.1.2. Przęsła ogrodzeniowe typu B (rurowe 1.1.3. Bariery ochronne, stalowe 1.1.4. Bariery ochronne, stalowe (klasa H2) 1.1.5. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15A 1.1.6. Osłona energochłonna U-15B 1.1.7. Bariera drogowa betonowa U-14B 1.1.8. Ogrodzenia typu leśnego 1.1.9. Bariery energochłonne linowe 1.1.10. Poręcze do schodów 1.1.11. Mycie barier wodą z detergentem pod ciśnieniem 1.1.12. Malowanie przęseł ogrodzeniowych typu B, barieroporęczy i poręczy do schodów 1.2. Urządzenia mostowe: 1.2.1. Bariery ochronne stalowe 1.2.2. Bariery ochronne linowe 1.2.3. Poręcze na obiektach mostowych 1.2.4. Barieroporęcze na obiektach mostowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233292-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach