Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacja projektowej dostosowania budynku Gmachu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej do przepisów ochrony przeciwpożarowej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2021-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 32783000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacja projektowej dostosowania budynku Gmachu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej do przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacja projektowej dostosowania budynku Gmachu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa do przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach