Przetargi.pl
Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 220 18 00 , fax. 22 220 16 06
 • Data zamieszczenia: 2021-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  ul. Mszczonowska 4
  02-337 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 220 18 00, fax. 22 220 16 06
  REGON: 15716698000220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gaz-system.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach