Przetargi.pl
Dostawa szwów chirurgicznych, siatek i staplerów

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 502 284 , fax. 224 502 236
 • Data zamieszczenia: 2021-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Madalińskiego 25
  02-544 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 502 284, fax. 224 502 236
  REGON: 12045743000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmadalinskiego.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szwów chirurgicznych, siatek i staplerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę szwów chirurgicznych, siatek i staplerów np.: plecionka wchłanialna, szew jednowłóknowy, wchłanialny, syntetyczny, jałowy, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, szew jednowłóknowy, niewchłanialny, stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, siatka monofilamentowa makroporowata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach