Przetargi.pl
WRO.WOP.260.52.2022Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. dolnośląskiego będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu i innych w tym wycena służebności i użytkowania wieczystego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WRO.WOP.260.52.2022Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. dolnośląskiego będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu i innych w tym wycena służebności i użytkowania wieczystego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – usługi wyceny nieruchomości nieodpłatnie przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w celu dokonaniazwrotu aktualnej wartości położonej na terenie powiatu trzebnickiego, gmina Prusice, obręb Krościna Mała, zamawianeprzez WKURiGZ – Nadzór WłaścicielskiCzęść 2 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Wrocławiu i powiatów: legnickiego, strzelińskiego,kłodzkiego, oleśnickiego i wołowskiego, zamawiane przez WKURiGZ - SGZCzęść 3 - usługi wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego położonych na tereniepowiatu wrocławskiego, w granicach gminy Kąty Wrocławskie, zamawiane przez WKURiGZ - SGZCzęść 4 - usługi wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego położonych na tereniepowiatu wrocławskiego, w granicach gmin: Jelcz-Laskowice, Żórawina, Długołęka, zamawiane przez WKURiGZ - SGZCzęść 5 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, złotoryjskiegozamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach WielkichCzęść 6 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: głogowskiego, górowskiego, legnickiego,lubińskiego, polkowickiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w LegnicyCzęść 7 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego,zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w ŚwidnicyCzęść 8 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: dzierżoniowskiego i kłodzkiego zamawiane przezSekcję Zamiejscową w ŚwidnicyCzęść 9 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego,oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we WrocławiuCzęść 10 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie miasta Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego,oleśnickiego, trzebnickiego, wołowskiego, zamawiane przez WKURiGZ SMBCzęść 11 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie powiatów: głogowskiego,legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, zamawiane przez WKURiGZ SMB;Część 12 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie powiatów: legnickiego ilubińskiego, zamawiane przez WKURiGZ SMB SMBCzęść 13 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie miasta Legnica, miastaPolkowice oraz powiatów: głogowskiego, górowskiego, polkowickiego, wrocławskiego, zamawiane przez WKURiGZ SMBCzęść 14 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie powiatów: oleśnickiego,strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego, wrocławskiego, zamawiane przez WKURiGZ SMBCzęść 15 - usługi wyceny służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na terenie powiatów: wałbrzyskiego ikamiennogórskiego, zamawiane przez WKURiGZ SMB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach