Przetargi.pl
WRO.WOP.260.28.2022 Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz innych wycen

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WRO.WOP.260.28.2022 Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz innych wycen
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Legnica i powiatów: górowskiego, kłodzkiego, wołowskiego, zamawiane przez Oddział Terenowy we Wrocławiu;Część 2 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Wrocławia oraz powiatów: trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego, milickiego, średzkiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we WrocławiuCzęść 3 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: jaworskiego, kłodzkiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w ŚwidnicyCzęść 4 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu kamiennogórskiego, karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach WielkichCzęść 5 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: legnickiego, polkowicki zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Legnicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach