Przetargi.pl
Weryfikacja metody oceny zoobentosu jeziornego wraz ze szkoleniami LMI

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska
  00922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 86159300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Weryfikacja metody oceny zoobentosu jeziornego wraz ze szkoleniami LMI
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja metody oceny stanu jezior na podstawie zoobentosu litoralowego (metody LMI), opracowanej w 2012 roku w ramach zamówienia GIOŚ pt. „Ocena stanu jezior w latach 2010-2012 wraz z udziałem w ćwiczeniu interkalibracyjnym oraz opracowaniem metodyki oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Etap IV” przez zespół Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego pod kierownictwem dr Hanny Soszki obejmującej przede wszystkim sposób wyznaczania i agregacji wyników badań z poszczególnych stanowisk pomiarowych, algorytmy i procedurę klasyfikacji oraz wartości graniczne dla poszczególnych klas stanu i potencjału ekologicznego wszystkich jezior, wyznaczonej zgodnie z obowiązującą i planowaną do wprowadzenia od 2022 roku typologią abiotyczną jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach