Przetargi.pl
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, Plac Piastów 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 315 82 53 , fax. 071 314 01 91
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
  Plac Piastów 24 24
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 071 315 82 53, fax. 071 314 01 91
  REGON: 93203677500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w zakresie o pow. ~235,5 m2, w tym: 1) nawierzchnia poliuretanowa - 146 m2; 2) nawierzchnia poliuretanowa- komunikacja - 19,5 m2; 3) zieleń - 70 m2; 4) obrzeża betonowe- 58 m2; 5) urządzenia zabawowe: 1/. Montaż baszty ze schodkami, 2/. Montaż huśtawki 2-osobowej, 3/. Montaż walca wąskiego, 4/. Montaż huśtawki konik, 5/. Montaż huśtawki kogut, 6/. Montaż huśtawki skuter, 7/. Montaż ławki z wieszakiem, 8/. Montaż stolika do gry w szachy i chińczyka, 9/. Montaż kosza na śmieci, 10/. Montaż tablicy informacyjnej. 1.Wieża ze zjeżdżalnią Z601b.10/ME Konstrukcja wieży wykonana z profili stalowych 100 x 100,ocynkowanych ogniowo i pomalowanych farbami 2 akrylowymi.Zadaszenie wykonane z płyty HPL .Zestaw składa się z : balkonika,sklepiku,zjeżdżalni łukowej(ślizg blacha chromowa 2 mm,boki stalowe),schodków - pokrytych blachą aluminiową typu łezka.Schodki i podesty wyłożone (wypełnione) są podłożem bezpiecznym gumowy.Całość montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. 2.Huśtawka wagowa Z201 Konstrukcja nośna wykonana z profila stalowego 80 x 80 x 3 .Belka wykonana z profila stalowego 80 x 80 .Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej ,obrzeża siedliska z rury fi 30.Uchwyt huśtawki wykonany z rury fi 30.Po obu stronach belki odboje gumowe.W przegubie huśtawki zastosowano tuleje teflonowe nie wymagajęce konserwacji oraz obsługi.Ośka wykonana z pręta fi 40.Elementy metalowe są ocynkowane i malowane farbami akrylowymi.W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat betonowy(fundament) do wkopania. 3.Walec wąski wykonany jest z rury o przekroju 38 x 2,9 mm,blachy o grubości 2 mm.Bieżnia elementu obrotowego wykonana jest z listewek dębowych mocowanych za pomocą śrub zamkowych.Listweki zabezpieczone sa impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne.Element obrotowy zamocowany jest na łożyskach stożkowych bezobsługowych.Całość ocynkowana jest metodą ogniową,pomalowana farbami strukturalnymi,odpornymi na ścieranie i warunki atmosferyczne.W skład urządzenia wchodzi komplet prefabrykatów fundamentowych ułatwiających montaż. 4.Huśtawka - bujak na sprężynie wykonany z płyty HDPE,frezowanej,mocowanej na sprężynie. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 5.Ławka z oparciem Konstrukcja z rur ocynkowanych ogniowo,malowana farbami akrylowymi . Deski z płyty HPL gr.10 . Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. 6.Stolik do gry w warcaby i chińczyka Blat stołu wykonany z betonu na bazie kruszyw naturalnych.Powierchnia wierzchnia stołu jest szlifowana i zaimpregnowana lakierem.Obrzeża stołu wykonane są z profilu aluminiowego.Elementy stalowe są ocynkowane.Siedziska wykonane z drewna liściastego i zabezpieczone lakierem wodoodpornym. 7.Kosz na śmieci W całości metalowy ocynkowany ogniowo,malowany farbami akrylowymi. Zamykany na klucz. Montowany na gotowym prefabrykacie betonowym.Pojemność 40 l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.twardogora.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach