Przetargi.pl
Utworzenie strefy aktywności i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Bibianów

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOŁECTWA BIBIANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 95-045 Bibianów, 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOŁECTWA BIBIANÓW
  2
  95-045 Bibianów, woj. łódzkie
  REGON: 362761856
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyStowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie strefy aktywności i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Bibianów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Zagospodarowanie terenu, budowa wiaty oraz dostawa i montaż wyposażenia strefy rekreacyjnejW zakresie zamówienia znajduje się: utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa wiaty wraz z dostawą wyposażenia wiaty, wykonanie strefy bezpiecznej, zakup i montaż wyposażenia strefy rekreacyjnej., w tym:1) Utwardzenie terenu, w tym:- Utwardzenie terenu kostką betonową – powierzchnia 119,6m2,- Wykonanie nawierzchni szachownicy plenerowych plenerowej z płyt chodnikowych – powierzchnia 20,3m2.- Dostawa szachów plenerowych2) Wykonanie strefy bezpiecznej, w tym:- wykonanie strefy bezpiecznej o nawierzchni piaskowej, na której zamontowane będą urządzenia zabawowe – powierzchnia 91,30 m2,- dostawa i montaż urządzeń zabawowych: zestaw piaskowy, bujak wraz z wykonaniem i montażem tabliczek informacyjnych, dotyczących sposobu korzystania z danego urządzenia zabawowego i zasad bezpieczeństwa oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń zabawowych,- dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia przy strefie bezpiecznej: ławki ogrodowe stylizowane z kołami przy poręczach- 2 szt., kosz na odpady – 1 szt.3) Budowa wiaty z wyposażeniem, w tym:- budowa wiaty o konstrukcji szkieletowej, drewnianej z dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachówką – powierzchnia użytkowa wiaty – 35,00m2,- wykonanie wyposażenia stałego wiaty: komin murowany, piec do pieczenia chleba, barek z blatem z płyty kamiennej z okładzinami z kamienia ozdobnego,- dostawa wyposażenia ruchomego: stół drewniany ogrodowy, składany – 4 szt., krzesła ogrodowe -32 szt., hoker zewnętrzny – 2 szt.4) Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym:- wykonanie trawnika z trawy w rolce grub. 3 cm, wytworzonej na folii, gatunek z przeznaczeniem na boiska i tereny mocno obciążone – powierzchnia 241 m2,- wykonanie rabat z obsypaniem korą i kamykami,- obsadzenie terenu drzewami i krzewami (drzewa liściaste – 7 szt., drzewa iglaste – 9 szt., krzewy liściaste 6 szt., obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi – 1 m2.Część 2: Oświetlenie terenu, w tym:- budowa oświetlenia w linii ogrodzenia – wykonanie linii zasilającej oraz dostawa i montaż 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych o wys. 6 m. i 6 szt. opraw LED 100W o szerokim rozsyle światła.- budowa oświetlenia boiska (terenu przyszłego boiska) W zakresie zamówienia znajduje się: budowa linii kablowej wraz z montażem 4 szt. słupów oświetleniowych i opraw i sterowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach