Przetargi.pl
Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski

GMINA LEWIN BRZESKI ogłasza przetarg

 • Adres: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LEWIN BRZESKI
  ul. Rynek 1
  49-340 Lewin Brzeski, woj. opolskie
  REGON: 531412763
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty budowlane polegające na wykonaniu Inwestycji pn: „Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski:Część 2 zamówienia:1) Etap I obejmujący drogi w miejscowościach: Mikolin, Golczowice, Wronów, Borkowice2) Etap II obejmujący drogi w miejscowościach: Łosiów, Leśniczówka3) Etap III obejmujący drogi w miejscowościach: Jasiona, Ptakowice, Skorogoszcz, Strzelniki, Różyna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną