Przetargi.pl
Utwardzenie 10 dróg gminnych płytami typu jomb

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie 10 dróg gminnych płytami typu jomb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Bojano ul. Czarna Góra - zakres robót: odcinek o długości 317,31 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 1691 szt. – (887 szt. – płyty z rozbiórki starej nawierzchni (ul. Czarna Góra) + 804 szt. - nowe płyty na plac budowy dostarcza Wykonawca, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 38 szt., - uporządkowanie terenu budowy, b) Grabowiec ul. Dolna - zakres robót: odcinek o długości 107,32 m i szerokości 3,0 m, ilość płyt do ułożenia: 429 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 2 szt., - uporządkowanie terenu budowy, c) Jeleńska Huta ul. Otalżyńska - zakres robót: odcinek o długości 402,00 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 2143 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 1 szt., - uporządkowanie terenu budowy d) Kamień ul. Psale - zakres robót: odcinek o długości 163,96 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 874 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 4 szt., - uporządkowanie terenu budowy, e) Koleczkowo ul. Gryfa Pomorskiego - zakres robót: odcinek o długości 151,33 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 807 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 32 szt., - krawężniki betonowe – ok. 187 m - uporządkowanie terenu budowy, f) Kowalewo ul. Czereśniowa - zakres robót: odcinek o długości 70,15 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 374 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 6 szt., - uporządkowanie terenu budowy, g) Leśno ul. Słoneczna - zakres robót: odcinek o długości 268,12 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 1430 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - uporządkowanie terenu budowy, h) Łebno ul. Kulingi - zakres robót: odcinek o długości 175,35 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 935 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, - 4 szt., - uporządkowanie terenu budowy, i) Przetoczyno ul. Luzińska - zakres robót: odcinek o długości 143,0 m i szerokości 5,0 m, ilość płyt do ułożenia: 953 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 3 szt., - krawężniki betonowe – ok. 296 m - znaki drogowe – 1 szt. - uporządkowanie terenu budowy, j) Szemudzka Huta ul. Przejazdowa - zakres robót: odcinek o długości 101,0 m i szerokości 3,0 m, ilość płyt do ułożenia: 404 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający, - wytyczenie geodezyjne trasy, - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu, - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm, - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm, - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm, - uporządkowanie terenu budowy, 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla każdej inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 4. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz kosztorysy ofertowe. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorysy nakładcze dołączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach