Przetargi.pl
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 581 903 , fax. 226 581 903
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 581 903, fax. 226 581 903
  REGON: 14070016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnochota.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk: Zieleniak, Mołdawska, Zastępcze zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach