Przetargi.pl
„Utrzymanie i bieżącą naprawę nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2021”

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, Podleśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4726300, 4726317 , fax. 564 726 305
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  Podleśna 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4726300, 4726317, fax. 564 726 305
  REGON: 87111892200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie i bieżącą naprawę nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i bieżąca naprawa nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2021. Zamówienie obejmuje wykonanie prac z zakresu utrzymania dróg gruntowych gwarantujących nawierzchnię bez kolein i innych większych nierówności. 2. Usługa Wykonawcy polega na załadunku, transporcie, rozładunku i wyrównaniu gruzu/ kruszywa kamiennego (klińca) lub grubego żwiru w łącznej ilości 5 000 ton (materiał po stronie Wykonawcy) oraz dodatkowo na załadunku, transporcie, rozładunku, wyrównaniu i zagęszczeniu materiału Zamawiającego. Materiał Zamawiającego (gruz betonowo – ceglany frakcji 0-63 mm) znajduje się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w dwóch lokalizacjach: na terenie kółka Rolniczego w miejscowości Gwiździny oraz na terenie Zakładu Usług Komunalnych w miejscowości Mszanowo. 3. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce poboru materiału. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania (zgodnie z podziałem geodezyjnym Gminy Nowe Miasto Lubawskie na obręby): 1) Zadanie I – Obręb I - Bratian obejmuje miejscowości Mszanowo, Łąki Bratiańskie, Kaczek, Bratian, Pacółtowo, Tylice, Nawra, Nowy Dwór Bratiański, Chrośle – 2 tys. ton, w tym: a) gruz betonowo - ceglany frakcji 0-63 mm – 50 ton b) kliniec frakcji 0-31,5 mm – 500 ton c) kliniec frakcji 0-40 mm – 500 ton d) gruby żwir 0-60 mm – 500 ton e) materiał Zamawiającego (gruz betonowo ceglany frakcji 0-63 mm lokalizacja Mszanowo/ Gwiździny – 450 ton 2) Zadanie II – Obręb II Radomno obejmuje miejscowości Radomno, Pustki, Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Skarlin, Gwiździny – 3 tys. ton, w tym: a) gruz betonowo - ceglany frakcji 0-63 mm, - 50 ton b) kliniec frakcji 0-31,5 mm – 1000 ton c) kliniec frakcji 0-40 mm – 1000 ton d) gruby żwir 0-60 mm – 500 ton e) materiał Zamawiającego (gruz betonowo ceglany frakcji 0-63 mm lokalizacja Mszanowo/ Gwiździny – 450 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach