Przetargi.pl
„Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227555534
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
  ul. T. Kościuszki 12A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227555534
  REGON: 013269137
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach