Przetargi.pl
Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 815 660 256
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 815 660 256
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 3: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 747, 809, 809a (m. Marynin), 822, 827, 828, 830, 833, Al. Solidarności - od węzła „Lublin Sławinek” do granicy miasta Lublin, 834, 835, 835a (Elizówka - Al. Spółdzielczości Pracy) 836, 842, odc. od granicy miasta Lublin do węzła „Lublin Tatary” (dawna dr kraj. nr 82) na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Krzczonowie oraz nr 2 w Bełżycach (na całej administrowanej sieci drogowej), z punktu dyspozycyjnego – siedziby Obwodu Drogowego Nr 1 w Krzczonowie lub siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Bełżycach - Jednostka sprzętowa: pług średni PJ-10 ( nośnik Wykonawcy, pług Zamawiającego), planowana ilość kontraktowanych godzin w każdym sezonie - 100. Zadanie nr 5: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 747, 809, 809a (m. Marynin), 822, 827, 828, 830, 833, Al. Solidarności - od węzła „Lublin Sławinek” do granicy miasta Lublin, 834, 835, 835a (Elizówka - Al. Spółdzielczości Pracy) 836, 842, odc. od granicy miasta Lublin do węzła „Lublin Tatary” (dawna dr kraj. nr 82) na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Krzczonowie oraz nr 2 w Bełżycach (na całej administrowanej sieci drogowej), z punktu dyspozycyjnego – siedziby Obwodu Drogowego Nr 1 w Krzczonowie lub siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Bełżycach. Jednostka sprzętowa: pług ciężki(nośnik Wykonawcy, pług Zamawiającego), planowana ilość kontraktowanych godzin w każdym sezonie - 100.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach