Przetargi.pl
USŁUGI TRANSPORTOWE - WYJAZDY

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Koźmice Wielkie 605
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 250 14 75 , fax. 12 250 14 75
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
  Koźmice Wielkie 605 605
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 250 14 75, fax. 12 250 14 75
  REGON: 35705623100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimnazjumkozmice.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI TRANSPORTOWE - WYJAZDY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas wyjazdów do Warszawy, do Krakowa, Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła, do zakładów pracy, w ramach wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. Wykaz wyjazdów i ich szczegółowy opis poniżej. 1. Wyjazd 1 - Warszawa: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas wyjazdów do Warszawy. b) Daty wyjazdów: - Zadanie 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich: 11-12-13 czerwiec 2014 r. (wyjazd trzydniowy) - 2 autokary po 45 os. (łącznie 4 klasy). - Zadanie 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich: 4-5-6 czerwiec 2014 r. (wyjazd trzydniowy) - 2 autokary po 45 os. (łącznie 4 klasy). c) Ilość uczniów - 90 * 2 szkoły = 180 os. Dodatkowo w wyjazdach brać będzie udział po 3 opiekunów na grupę - łącznie 12 opiekunów. Razem 192 os. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana ilości przewożonych uczniów w stosunku do określonej w niniejszej specyfikacji z różnych powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ. d) Przebieg tras: - Trasa 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Warszawa - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Trasa 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Warszawa - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich e) Ponadto w ramach zamówienia autokary będą dostępne do dyspozycji do przemieszczania się po Warszawie. 2. Wyjazd 2 - Kraków - Teatr a) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas wyjazdu do Krakowa. b) Data wyjazdu: marzec-maj 2014 r. c) Ilość uczniów - 6 * 2 szkoły = 12 os. Dodatkowo w wyjazdach brać będzie udział po 1 opiekunie na grupę - łącznie 2 opiekunów. Razem 14 os. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana ilości przewożonych uczniów w stosunku do określonej w niniejszej specyfikacji z różnych powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ. d) Przebieg trasy: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Kraków centrum (Teatr im. Słowackiego) - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. 3. Wyjazd 3 - Szlakiem tradycyjnego rzemiosła (Sucha Beskidzka lub Rabka) a) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas wyjazdów Szlakiem tradycyjnego rzemiosła (do Suchej Beskidzkiej lub Rabki). b) Daty wyjazdów: - Zadanie 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich: maj 2014 r. (wycieczka jednodniowa) - 2 autokary po 45 uczniów. - Zadanie 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich: maj 2014 r. (wycieczka jednodniowa) - 2 autokary po 45 uczniów. c) Ilość uczniów - 90 * 2 szkoły = 180 os. Dodatkowo w wyjazdach brać będzie udział po 2 opiekunów na grupę - łącznie 8 opiekunów. Razem 188 os. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana ilości przewożonych uczniów oraz terminów w stosunku do określonych w niniejszej specyfikacji z różnych powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ. Przewidywany czas trwania wycieczki: 8.00- 18.00. d) Przebieg tras: - Trasa 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Sucha Beskidzka/Rabka - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, - Trasa 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Sucha Beskidzka/Rabka - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich. e) Ponadto w ramach zamówienia autokary będą dostępne do dyspozycji do przemieszczania się po Suchej Beskidzkiej/Rabce. 4. Wyjazd 4 - Zakłady pracy a) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas wyjazdów do zakładów pracy. b) Terminy wyjazdów: - Zadanie 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich: maj-czerwiec 2014 r. (wycieczka jednodniowa) - 4 autokary po 20-25 os. - Zadanie 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich: maj-czerwiec 2014 r. (wycieczka jednodniowa) - 4 autokary po 20-25 os. c) Ilość uczniów - 90 * 2 szkoły = 180 os. Dodatkowo w wyjazdach brać będzie udział po 2 opiekunów na grupę - łącznie 16 opiekunów. Razem 196 os. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana ilości przewożonych uczniów w stosunku do określonej w niniejszej specyfikacji z różnych powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ. Przewidywany czas trwania wycieczki: 8.00 - 15.00 d) Przebieg tras (po 1 wyjaździe każdą z tras): - Trasa 1a - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Czernichów - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, - Trasa 1b - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Grabie - Ochmanów - Wieliczka - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Trasa 1c - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Kraków - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Trasa 1d - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Kraków - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, - Trasa 2a - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Czernichów - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, - Trasa 2b - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Grabie - Ochmanów - Wieliczka - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, - Trasa 2c - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Kraków - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, - Trasa 2d - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Kraków - Grabie - Wieliczka - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, e) Ponadto w ramach zamówienia autokary będą dostępne do dyspozycji do przemieszczania się w rejonie opisanym w zadaniach. 5. Wyjazd 5 - wyjazdy turystyczno-krajoznawcze a) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich podczas jednodniowych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. b) Terminy wyjazdów: - Zadanie 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich: maj 2014 r. - 8 os. (6 uczniów + 2 opiekunów). - Zadanie 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich: kwiecień-maj 2014 r. - 8 os. (6 uczniów + 2 opiekunów). c) Ilość uczniów - 6 * 2 szkoły = 12 os. Dodatkowo w wyjazdach brać będzie udział po 2 opiekunów na grupę - łącznie 4 opiekunów. Razem 16 os. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana ilości przewożonych uczniów w stosunku do określonej w niniejszej specyfikacji z różnych powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ. Przewidywany czas wyjazdu ok. 7.00 -8.00. d) Przebieg tras: - Trasa 1 - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - Dobczyce - Wiśniowa- Przełęcz Węglówka; grupa pieszo pokona szlak z Przełęczy w stronę Myślenic - ok. 4-5h; trasa powrotna: Myślenice - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. - Trasa 2 - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Tarnów - Ciężkowice - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich (wyjazd będzie trwał ok. 7h). Trasy i ich długość mogą być nieznacznie modyfikowane w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego wynikłych z przyczyn organizacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania specyfikacji. Zadaniem Wykonawcy jest bezwzględne zapewnienie ciągłości usługi, tak więc: a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację usługi jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie usługi przez innego koncesjonowanego przewoźnika, który spełni podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy; b) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt a, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu przewoźnikowi, a koszty tej usługi zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy ujętego w najbliższej fakturze; Wykonawca zobowiązuje się do: - realizacji zadania pojazdami w dobrym stanie technicznym, dopuszczonymi do ruchu drogowego (wyjazdy do Warszawy - część 1: autobusami wyposażonymi w sprawną klimatyzację oraz przez kierowców znających topografię Warszawy zapewniającą sprawne przemieszczanie się autokarem po Warszawie). - zapewnienia miejsc siedzących w czasie przejazdu dla zgłoszonych do przewozu dzieci i opiekunów. - zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami. - podstawienia autobusu/-ów odpowiadającego liczebności przewożonej grupy. - podstawienia środka transportu w miejscu wskazanym przez Koordynatora Szkolnego co najmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem. Ustalenie miejsca i godziny odjazdu nastąpi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnazjumkozmice.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach