Przetargi.pl
USŁUGI PRALNICZE

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-220 Kotlin, ul. Parkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7401434, 7401461 , fax. 62 7401 301
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie
  ul. Parkowa 5
  63-220 Kotlin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7401434, 7401461, fax. 62 7401 301
  REGON: 29456200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI PRALNICZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe pranie, w tym: bielizny pościelowej, odzieży mieszkańców, wyposażenia łóżek i innego asortymentu (łącznie z dezynfekcją wstępną w przypadku bielizny skażonej w każdym stopniu oraz zanieczyszczonej materiałem biologicznym, przeprowadzoną w pralnicach Wykonawcy. Konfekcjonowanie asortymentowe i wagowe po procesie prania, Wydzielenie po zakończonym procesie prania bielizny uszkodzonej i niezdatnej do naprawy oraz jej zwrot w opisanych workach foliowych do weryfikacji przez komórki Zamawiającego. Drobne naprawy uszkodzonej bielizny (maksymalny okres oczekiwania na zwrot naprawionej bielizny – 3 dni robocze). Maglowanie, prasowanie, krochmalenie obrusów i pościeli z płótna, Transport we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny i odzieży brudnej z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz bielizny i odzieży czystej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach