Przetargi.pl
Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 09 80 , fax. 12 628 09 90
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
  ul. Kraszewskiego 36 36
  30-110 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 09 80, fax. 12 628 09 90
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 17 1.Koszenie lewego wału potoku Kościelnickiego w km 0+000 - 3+020 w miejscowości Pobiednik, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie Mechaniczne wykoszenie porostów przy użyciu ciągnika i kosiarki bijakowej. Koszenie porostów twardych i gęstych z korony i skarp wału wykaszarkami ręcznymi. Wygrabienie po ręcznym wykoszeniu. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 2.Mechaniczne wykoszenie lewego wału rzeki Wisły w km 66+531 - 71+284 w miejscowości Kraków, gm. m. Kraków od ulicy Wioślarskiej do ul. Księcia Józefa- Bielany rozmiar 4.753 km Zakres prac obejmuje: Mechaniczne wykoszenie porostów przy użyciu ciągnika i kosiarki bijakowej. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 3.Koszenie lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 ÷ 14+520 w miejscowościach Pobiednik Mały, Koźlica, Odwiśle, Złotniki, Wawrzeńczyce - gm. Igołomia - Wawrzeńczyce Rozmiar 14.520 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie Mechaniczne wykoszenie porostów przy użyciu ciągnika i kosiarki bijakowej Koszenie porostów twardych i gęstych z korony i skarp wału wykaszarkami ręcznymi Wygrabienie po ręcznym wykoszeniu Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 4. Koszenie lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy (do mostu przy ul. Jesionowej) m. Kraków, gm. m. Kraków. Wał lewy 0+000-3+650 (rozmiar 3,65 km), wał prawy 0+000-3+629 (rozmiar 3,629 km). Rozmiar: 7,279 km Zakres prac obejmuje: - Wykoszenie porostów ze skarp, korony i międzywala sprzętem mechanicznym - Wykoszenie porostów ze skarp i korony i międzywala przy użyciu sprzętu ręcznego z wygrabienie po ręcznym wykoszeniu i wywiezieniem - uporządkowanie terenu Część zamówienia nr 18 1.Konserwacja bieżąca na prawym wale rzeki Wisła w km wału 96+038-115+438 w miejscowości Niepołomice, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński i Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice Rozmiar 19.400 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie wykoszenie skarp i korony wału (kosiarka bijakowa) 2. Konserwacja bieżąca na prawym i lewym wale potok Drwinka w km wału L=12+890-14+600 i P=12+670-14+730 w miejscowości Chobot i Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice Rozmiar 3.770 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie wykoszenie skarp i korony wału (mechaniczne - kosiarka bijakowa) 3. Konserwacja bieżąca na prawym wale potok Podłężanka w km wału 0+000-2+700 w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice Rozmiar: 2.700 km Zakres prac obejmuje:dwukrotne wykoszenie wykoszenie skarp i korony wału (mechaniczne - kosiarka bijakowa) 4.Konserwacja bieżąca na prawym wale potoku Głogoczówka w km 0+000 - 0+470 w m. Głogoczów, gm. Myślenice Rozmiar: 0,470 km Zakres prac obejmuje: wykoszenie skarp i korony wału (mechaniczne-kosiarka bijakowa) Część zamówienia nr 19 1.Konserwacja bieżąca- wykoszenie lewego wału potoku Podłężanka w km 0+000 -2+850 w miejscowości: Grabie, Węgrzce Wielkie, gm. Wieliczka. Rozmiar: 2.850 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie wykoszenie korpusu wału (skarp i korony wału) mechanicznie - kosiarką bijakową oraz pasa tzw. technologicznego o szer. 1,0m po obu stronach wału 2. Konserwacja bieżąca - wykoszenie wałów cofkowych rzeki Serafa prawego w km 0+000 - 3+250 L= 3,250 km lewego w km 0+000 - 2+950 L= 2,950 km w miejscowości: Brzegi, Kokotów ,gm. Wieliczka Rozmiar: 6.200 km Zakres prac obejmuje: mechaniczne wykoszenie skarp i korony wałów (kosiarka bijakowa) oraz pasa tzw. technologicznego o szer. 1,0m po obu stronach wału 3. Konserwacja bieżąca - wykoszenie wałów cofkowych potoku Zabawka prawego w km 0+000 -1+211 L= 1,211 km lewego w km 0+000 -1+139 L= 1,139 km w miejscowości: Brzegi, Kokotów,gm. Wieliczka Rozmiar: 2,350 km Zakres prac obejmuje: mechaniczne wykoszenie skarp i korony wałów - kosiarką bijakową oraz pasa tzw. technologicznego o szer. 1,0m po obu stronach wału 4. Konserwacja bieżąca - wykoszenie wałów cofkowych rzeki Drwina Długa prawego w km 0+000 -1+260 L= 1,260 km lewego w km 0+000 -1+270 L= 1,270 km w miejscowości: Brzegi ,gm. Wieliczka Rozmiar: 2,530 km Zakres prac obejmuje: mechaniczne wykoszenie skarp i korony wałów - kosiarką bijakową oraz tzw. pasa technologicznego o szer. 1,0 m po obu stronach wału prawego i lewego 5.Konserwacja bieżąca- wykoszenie prawego wału rzeki Wisła w km 90+800 - 96+038 w miejscowości Brzegi , Grabie,gm. Wieliczka Rozmiar : 5.238 km Zakres prac obejmuje: mechaniczne wykoszenie skarp i korony wału kosiarką bijakową oraz tzw. pasa technologicznego o szer. 1,0 m po obu stronach wału Część zamówienia nr 20 1. Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 2+820 m. Nowe Brzesko, Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki Rozmiar : 2.820 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie I koszenie Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ciągnik + kosiarka bijakowa II koszenie Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ciągnik + kosiarka bijakowa 2.Konserwacja wałów rzeki Szreniawy km 0+000 - 0+960L , 0+000 - 2+420 P, m. Sokołowice ,Witów, gmina Koszyce, powiat proszowicki Rozmiar 3.380 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie I koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem II koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, miękki z wygrabieniem 3. Konserwacja wałów rzeki Wisły km 0+000 - 1+760, 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+960, 0+000 - 1+780, 0+000 - 1+360m. Morsko, Sokołowice, Przemyków, Witów, Piotrowice, gmina Koszyce, powiat proszowicki Rozmiar 10.160 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie I koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem II koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, miękki z wygrabieniem 4. Konserwacja prawego wału rzeki Nidzicy w km 0+000 - 2+100 m. Piotrowice, gmina Koszyce, powiat proszowicki Rozmiar 2.100 km Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie I koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem II koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, miękki z wygrabieniem Część zamówienia nr 21 Konserwacja lewego i prawego wału potoku Ścieklec w km 0+000 - 3+045P; 0+000 - 1+750L, 2+100 - 3+045L, rozmiar 5,74 km, m. Proszowice, Opatkowice, Makocice, gmina Proszowice, powiat proszowicki Rozmiar 5,74 Zakres prac obejmuje: dwukrotne wykoszenie I koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, twardy z wygrabieniem Ręczne ścinanie, krzaki średniej gęstości ze skarp wału według wskazań w terenie z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiału z wycinki we własnym zakresie II koszenie wałów Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp wału, ciągnik + kosiarka bijakowa Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wału, porost gęsty, miękki z wygrabieniem 2.Konserwacja lewego wału potoku Ścieklec w km 1+750 - 2+100, rozmiar 0,35 km, m. Opatkowice, Makocice, gmina Proszowice, powiat proszowicki Zakres prac obejmuje: Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy wygrabieniem Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości ze skarp wału z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach wilgotnych, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 30-60 cm Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 30-60 cm - wywiezienie i zagospodarowanie materiału we własnym zakresie Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15cm Zasypanie wyrw w skarpach - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III Zabezpieczenie wyrw w skarpach - wzmacnianie powierzchni skarp geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina Zabezpieczenie skarpy siatką z drutu ocynkowanego powlekanego tworzywem o średnicy 3,6 mm, sposób ręczny - zabezpieczenie wyrw w skarpach Zabezpieczenie wyrw w skarpach - formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu złożonego w odkładzie, zagęszczenie mechaniczne, gruntu spoistego warstwami 20 cm, spycharka, ubijak Zabezpieczenie wyrw w skarpach - ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III Plantowanie skarp przy robotach wodno - inżynieryjnych, skarpy, kategoria gruntu III Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną