Przetargi.pl
Usługa w zakresie: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów,szkolenia uwierz w siebie oraz treningu kompetencji życiowych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4438251 , fax. 0-18 4442717
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kilińskiego 72A 72A
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4438251, fax. 0-18 4442717
  REGON: 49193321100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-ns.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów,szkolenia uwierz w siebie oraz treningu kompetencji życiowych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych. 1.Liczba osób: 24. Stopień niepełnosprawności: od lekkiego do znacznego; różne rodzaje niepełnosprawności, umożliwiające samodzielny udział w zajęciach. 2.Program zajęć ma obejmować: 24 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.). 3.Szkolenie obejmuje dwie grupy szkoleniowe: Grupa I: 13 osób, Grupa II: 11 osób, z tym zastrzeżeniem że grupy mogą być większe lub mniejsze, nie więcej niż o 2 osoby. 4.Propozycja harmonogramu zajęć: Grupa I: Dni robocze (od poniedziałku do piątku) 9.00-10.30 (2h) Przerwa kawowa 15 min. 10.45-12.15 (2h) Przerwa obiadowa 30 min. 12.45-14.15 (2h) Grupa II: Dni robocze (od poniedziałku do piątku) 15.30-17.00 (2h) Przerwa kawowa 15 min. 17.15-18.45 (2h) Sobota-Niedziela 9.00-10.30 (2h) Przerwa kawowa 10.45-12.15 (2h) 5.Miejsce realizacji: Nowy Sącz- wejście do budynku powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków, winda); sala szkoleniowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wielkości grup - wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna zapewniać możliwość organizacji przerw obiadowo - kawowych. 6.Termin realizacji: do 20 października 2014 r. 7.Zakres zadania: Poszerzony zakres realizacji usługi w SIWZ (z uwagi na ograniczoną ilość znaków w BZP) Zadanie 2: Stacjonarne warsztaty , szkolenie uwierz w siebie dla osób niepełnosprawnych. 1.Liczba osób: 2. Stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności od lekkiego do umiarkowanego, umożliwiające samodzielny udział w zajęciach. 2.Program zajęć ma obejmować: 18 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.). 3.Liczba grup: 1. 4.Propozycja harmonogramu zajęć: Dni robocze (od poniedziałku do piątku) 9.00-10.30 (2h) Przerwa kawowa 15 min. 10.45-12.15 (2h) Przerwa obiadowa 30 min. 12.45-14.15 (2h) 5.Miejsce realizacji: Nowy Sącz - wejście do budynku powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków, winda); sala szkoleniowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wielkości grup - wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna zapewniać możliwość organizacji przerw obiadowo - kawowych. 6.Termin realizacji: do 20 października 2014 r. 7.Zakres zadania: Poszerzony zakres realizacji usługi w SIWZ (z uwagi na ograniczoną ilość znaków w BZP) Zadanie 3: Stacjonarny trening kompetencji życiowych dla osób niepełnosprawnych. 1.Liczba osób: 17. 2.Stopień niepełnosprawności: od lekkiego do znacznego; różne rodzaje niepełnosprawności umożliwiające udział w zajęciach, w tym, 1 osoba - na wózku inwalidzkim. Grupy wymagają opieki (min. 1 opiekun na grupę). 3.Program zajęć ma obejmować: 18 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 min.). 4.Szkolenie obejmuje dwie grupy szkoleniowe: 1- dna grupa 8-osobowa oraz 1 -dna grupa 9-osobowa, z tym zastrzeżeniem że grupy mogą być większe/mniejsze, nie więcej niż o 2 osoby. 5.Propozycja harmonogramu zajęć: Dni robocze (od poniedziałku do piątku) 11.00-11.45 (1h) przerwa kawowa 15 min. 12.00-12.45 (1h) 6.Miejsce realizacji: Nowy Sącz- wejście do budynku powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (wjazd dla wózków, winda); sala szkoleniowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wielkości grup - wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna zapewniać możliwość organizacji przerw kawowych. 7.Termin realizacji: 20 października 2014 r. 8.Zakres zadania: Poszerzony zakres realizacji usługi w SIWZ (z uwagi na ograniczoną ilość znaków w BZP) Zadanie 4: Stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. 1. Liczba osób: 2. 2.Program zajęć ma obejmować: 24 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.). 3.Liczba grup: 1. 4.Proponowany harmonogram zajęć: Dni robocze oraz Sobota-Niedziela 9.00-10.30 (2h) Przerwa kawowa 15 min. 10.45-12.15 (2h) Przerwa obiadowa 30 min. 12.45-14.15 (2h). 5.Miejsce realizacji: Nowy Sącz - sala szkoleniowa powinna być dostosowana do wielkości grup - wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna zapewniać możliwość organizacji przerw obiadowo - kawowych. 6.Termin realizacji: do 20 października 2014 r. 7.Zakres zadania: Poszerzony zakres realizacji usługi w SIWZ (z uwagi na ograniczoną ilość znaków w BZP) Zadanie 5: Stacjonarny trening kompetencji życiowych dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. 1.Liczba osób: 11. 2.Program zajęć ma obejmować: 18 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.). 3.Liczba grup: 1 . 4.Harmonogram zajęć: Dni robocze oraz Sobota-Niedziela 9.00-10.30 (2h) Przerwa kawowa 15 min. 10.45-12.15 (2h) Przerwa obiadowa 30 min. 12.45-14.15 (2h). 5.Miejsce realizacji: Nowy Sącz - sala szkoleniowa powinna być dostosowana do wielkości grup - wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych; sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart (ewentualnie tablica sucho ścierna); sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne (toalety); sala powinna być wentylowana (z dostępem do świeżego powietrza), sala powinna zapewniać możliwość organizacji przerw obiadowo - kawowych. 6.Termin realizacji: do 20 października 2014 r. 7.Zakres zadania: Poszerzony zakres realizacji usługi w SIWZ (z uwagi na ograniczoną ilość znaków w BZP) WYMAGANIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH ZADAŃ: 1.Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera z wykształceniem wyższym i uprawnieniami do prowadzenia poradnictwa psychologicznego lub prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych na grupę. Posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub treningów z obszaru pomocy i integracji społecznej w tym w zakresie treningów kompetencji społecznych lub psychospołecznych lub życiowych lub podstawowych dla osób niepełnosprawnych; do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 2.W przypadku zadania III Wykonawca zapewni opiekuna dla osób niepełnosprawnych (dla każdej grupy), zarówno na czas przejazdu jak również na czas trwania zajęć stacjonarnych, posiadającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram Zamawiającemu (do akceptacji i zatwierdzenia) w terminie 8 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 4.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji odrębnie dla każdego zadania (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności; dziennik zajęć zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć; lista osób, które rozpoczęły zajęcia; lista osób, które ukończyły zajęcia; lista osób, które nie ukończyły zajęć; rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć i uzyskanie umiejętności; kopie wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach; potwierdzenie transportu na zajęcia; potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu; lista obecności z potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej oraz odbiorem materiałów szkoleniowych; sprawozdanie merytoryczne z realizacji przedmiotu zamówienia, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w szkoleniach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 5.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: wstępne programy merytoryczne zajęć z uwzględnieniem czasu trwania sporządzone odrębnie dla każdego zadania (grupy) do uzgodnienia i akceptacji zamawiającego przed podpisaniem umowy. Programy szkoleń muszą uwzględniać zakres merytoryczny poszczególnych szkoleń opisany w SIWZ . 6.Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione materiały szkoleniowe zawierające ologowanie oraz informacje o współfinansowaniu zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie WWW.efs.gov.pl,zakładka Zasady promocji), uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia, w tym zakresie tj. przybory piśmiennicze: komplet długopis i ołówek, co najmniej 60-kartkowy kartkowany notatnik w formacie A4, materiały dydaktyczne (np. kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć, prezentacji multimedialnych), teczka-aktówka na materiały szkoleniowe, wielkość A-4. Materiały szkoleniowe należy rozdać uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu treningu,warsztatu,szkolenia i przechodzą one na własność uczestników po zakończeniu treningu,warsztatu,szkolenia, potwierdzenie ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją ze szkolenia. 7.W przypadku realizacji zadań wykonawca zapewni zwrot uczestnikom kosztów dojazdu (wg tabel) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie szkolenia i z powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. Zajęcia mają się zakończyć badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, sprawdzającym nabycie, utrwalenie umiejętności społecznych oraz wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników szkolenia. 8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w treningu,warsztatach,szkoleniach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 9.Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem realizacji usługi. 10.Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w zajęciach itp.). 11.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zajęć informacji na temat współfinansowania przedmiotu zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie ww wymagania. 12.Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji usługi oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 13.Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji z zajęć w terminie 7 dni od zakończenia każdego z zadań. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl, zakładka - Zasady promocji. 14.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć także w przypadku innej od wymienionej liczby osób w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników zajęć. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które zakończą zajęcia na podstawie przekazanej dokumentacji zgodnie z pkt. 4. 15.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach. 16.Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację i informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracującą z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 17.Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl, zakładka Zasady promocji). 18.Wykonawca zobowiązany jest w ramach projektu (w okresie realizacji zawartej umowy) do zarejestrowania się w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o każdym prowadzonym szkoleniu w ramach nin. projektu (zawartej umowy) nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz zobowiązany jest do przedkładania powyższych informacji Zamawiającemu z wykonania powyższego nałożonego obowiązku. 19.Wykonawca zobowiązany jest w ramach projektu (w okresie realizacji zawartej umowy) do zarejestrowania informacji o szkoleniu i terminach zajęć w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej:www.pociagdokariery.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o prowadzonym szkoleniu organizowanym w ramach nin. projektu (zawartej umowy) nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz zobowiązany jest do przedkładania powyższych informacji Zamawiającemu z wykonania powyższego nałożonego obowiązku. 20.Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 21.Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć metodą e- learning. 22.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika zajęć ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania, a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną 5 000 zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr-ns.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach