Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Gminy Wielichowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

Gmina Wielichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-050 Wielichowo, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 433 001 , fax. 614 433 082
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielichowo
  Rynek 10
  64-050 Wielichowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 433 001, fax. 614 433 082
  REGON: 63125930100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Gminy Wielichowo oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: Ubezpieczenie mienia: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 4) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 5) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie NNW członków OSP 1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES I 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES II Ubezpieczenia komunikacyjne 1) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) 2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW) 4) Ubezpieczenie Assistance (ASS)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach