Przetargi.pl
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2021r.

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Swarzędz do szkół specjalnych i z oddziałami specjalnymi/integracyjnymi w Swarzędzu, Paczkowie, Poznaniu i Owińskach, ośrodków specjalistycznych w Poznaniu i przedszkoli z oddziałami specjalnymi i/lub integracyjnymi w Swarzędzu i Poznaniu w okresie od 4 stycznia 2021r. do 22 grudnia 2021 roku. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia – szkoła i następnie na trasie szkoła-dom ucznia) wyniesie około 55 – 65 osób. Dni dowozu będzie nie więcej niż 187.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach