Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego zespołu ratownictwa specjalistycznego typu ,,S'' w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 806 , fax. 22 632 38 93
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 806, fax. 22 632 38 93
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego zespołu ratownictwa specjalistycznego typu ,,S'' w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa transportu sanitarnego zespołu ratownictwa specjalistycznego typu ,,S'' w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia- zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach