Przetargi.pl
Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Śremie

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61736 Poznań, ul. Solna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 618 472 594
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10
  61736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 618 472 594
  REGON: 39400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Śremie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres świadczonej usługi wchodzi wykonanie następujących czynności: • przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi; • przyjazd na miejsce wskazane ; • włożenie zwłok do worka, następnie przeniesienie do pojazdu wykonawcy; • przewiezienie zwłok do miejsca wskazanego; • przeniesienie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom; • zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach