Przetargi.pl
Usługa przesortowania odpadów Z/I Bełchatów/2020-zamówienie z wolnej reki II

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 446 330 819
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 446 330 819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przesortowania odpadów Z/I Bełchatów/2020-zamówienie z wolnej reki II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1) Przesortowaniu w szacowanej ilości ok. 300,00 Mg/miesiąc odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów – separacja ręczna odpadów nadających się do odzysku od pozostałych odpadów)zmieszanych odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych, makulatury i wysegregowaniu tworzyw sztucznych, makulatury, opakowań wielomateriałowych, złomu, szkła oraz w dalszej kolejności sprasowaniu (rodzaj obróbki mechanicznej polegający na zmianie geometrii oraz struktury obrabianego przedmiotu w wyniku wywierania nacisku na element obrabiany) tworzyw sztucznych, makulatury oraz opakowań wielomateriałowych. 2) Przesortowaniu w szacowanej ilości ok. 250 Mg/miesiąc odpadów pochodzących z dostaw obcych – zmieszanych odpadów opakowaniowych i tworzyw sztucznych (metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów – separacja ręczna odpadów nadających się do odzysku od pozostałych odpadów) i wysegregowaniu tworzyw sztucznych, makulatury oraz w dalszej kolejności sprasowaniu (rodzaj obróbki mechanicznej polegający na zmianie geometrii oraz struktury obrabianego przedmiotu w wyniku wywierania nacisku na element obrabiany) tworzyw sztucznych oraz makulatury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach