Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń w podziale na 3 Części

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 256 100 , fax. 914 256 103
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41
  70383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 256 100, fax. 914 256 103
  REGON: 81014446200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń w podziale na 3 Części
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 7 szkoleń dla 140 osób będących potencjalnymi projektodawcami deklarującymi chęć realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości planowanych szkoleń – do dwóch szkoleń, w przypadku niskiegozainteresowania wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 7, a minimalnie 5. Część II: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 5 szkoleń dla 100 osób będących projektodawcami realizującymi projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości planowanych szkoleń o jedno szkolenie, w przypadku niskiego zainteresowania wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 5, a minimalnie 4. Część III: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenie 8 szkoleń (w tym 3 szkoleń 2-niowych) dla 160 osób będących potencjalnymi projektodawcami lub projektodawcami realizującymi już projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla których rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - rezygnacji z części zamówienia w postaci zmniejszenia ilości planowanych szkoleń o dwa szkolenia, w przypadku niskiego zainteresowania wśród potencjalnych uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia ogólnej liczby szkoleń, która maksymalnie może łącznie wynieść 8, a minimalnie 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach