Przetargi.pl
Usługa ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 61623 Poznań, ul. Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 290 180 , fax. 618 290 187
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Wilczak 53
  61623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 290 180, fax. 618 290 187
  REGON: 63114696200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa całodobowa i sprawowana przez wszystkie dni w roku kalendarzowym ochrona osób, obiektów użytkowych i mienia należących do Zamawiającego znajdujących się przy ul. Wilczak 53 w Poznaniu przez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciw osobom, mieniu, przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownicy muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach