Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: Gniezno, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 423 85 00 , fax. 614 261 118
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
  ul. Poznańska 15 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 423 85 00, fax. 614 261 118
  REGON: 29136800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziekanka.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192129-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną