Przetargi.pl
Staplery

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64920 Piła, ul. Rydygiera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 106 207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 106 207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 126182000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Staplery
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa staplerów oraz ładunków do staplerów do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach